icon icon icon

PVGAS - Cung Cấp Vật Tư Thiết Bị Phục Vụ Bdsc Theo YCMS 25-26-ĐTĐH/2021

DỰ ÁN CUNG CẤP HÀNG HÓA CHO KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY DỊCH VỤ KHÍ GÓI THẦU CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ PHỤC VỤ BDSC THEO YCMS 25-26-ĐTĐH/2021

Ngày 10/05/2021, tại CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY DỊCH VỤ KHÍ. Địa chỉ: Số 101 đường Lê Lợi, P.Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Công ty TNHH Công Nghệ Thiên Năng đã tiến hành ký kết hợp đồng số 113/25 -ĐTĐH /2021/DVK/TMHĐ - THIENNANG. Thực hiên nhập khẩu cung cấp hệ thống các thiết bị dự phòng hoạt động vận hành hệ thống như: Pressure Transmitter; Differentialial Pressure Transmitter; Temperator Transmitter.. Với tổng trị giá: 990.001.188 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi triệu lẽ một ngàn một trăm tám mươi tám đồng. )

Với các điều khoản chính:  

Chứng chỉ xuất xứ do phòng thương mại nước sản xuất/ nước xuất khẩu cấp Bản gốc Chứng chỉ số lượng và chất lượng/Chứng chỉ phù hợp (CQ/COC) do nhà sản xuất cấp: Bản gốc Chứng chỉ Bảo hành (12 tháng) của nhà cung cấp: Bản gốc

Thời gian bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, hàng mới sản xuất 2020 trở về sau, chưa sử dụng mới 100% 

Thời gian giao hàng: tại kho công ty Dịch vụ Khí Vũng Tàu trong vòng 12 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

Mục

Tên hàng hóa

Đặc tính kỹ thuật

NSX

Xuất xứ

ĐVT

SL

1

Pressure Transmitter

Pressure Transmitter
Model: 3051S1CG5A2A11A1AI1M5Q5  
Hart Protocol, Process Connection: l/2" NPT Female, Conduit Entry:
l/2" NPT, LCD meter, include Flange adapter; Range: -0,97 to 137,89 Bar ; accuracy: 0.025% of Span.
Manu: Rosemount.
Include: 2 valve 305 lntegral Manifold -
Traditional Style. Model: 0305RC22B11B4, Rosemount.

Rosemount

Singapore

Set

8

2

Differentialial
Pressure Transmitter

Differentialial Pressure Transmitter
Model: 3051S1CD2A2A11A1A11M5Q4
Hart Protocol, Max Range:621,60 mbar, Min Span :-621,60 mbar; accuracy: 0.025% of Span;
Manu: Rosemount
Include: 5 Valve 305 Integral Manifold -
Traditional Style. Model: 0305RC52B11B4, Rosemount

Rosemount

Singapore

Set

14

3

Temperature
Transmitter

Temperature Transmitter
Model: 3144PD1A1K1B4M5F5Q4 ;
Power Supply: 12- 24 VDC, Hart Protocol, Conduit Entry: 1/2"NPT,
Process connection: 1/2" FNPT,
Sensor RTD PT100 4 wire model 214C, length: -400mm; Diameter: 6mm;
Max Range: -196 to 600°C DegC (PT100);
Manu: Rosemount.

Rosemount

Singapore

Set

9

4

Transmitter MTT-
22405

Rosemount 2240S Multi-input Temperature Transmitter
Model: MTT-2240S
reduced connection M21
Output: Foundation Fieldbus
Input: Up to l6 Sensor point
lnstrinsically safe: Class I, II, III, Div.l, Group A, B, C, D

Rosemount

Singapore/ EU-G7

Pcs

1

Tổng cộng giá chào của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

990.001.188

Bằng chữ: Chín trăm chín mươi triệu lẽ một ngàn một trăm tám mươi tám đồng.

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

DỰ ÁN